15 October 2012

Khalid Ibrahim betoi2 buat Muhyiddin dan Peter Chin meroyan sakan...

Selangor mempunyai pilihan rawatan air yang lebih murah tanpa keperluan untuk menaikkan tarif untuk pembinaan Langat 2, kaedah rawatan air yang dicadangkan oleh Putrajaya untuk menangani masalah kekurangan bekalan air yang diramalkan akan berlaku, kata Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim.

Menteri Besar Selangor itu mendakwa telah menemui satu kaedah alternatif yang berdaya maju daripada sebuah syarikat Kanada dengan menggunakan teknologi membran bagi mengeluarkan air daripada loji sedia ada dan menjadikan ia sesuai untuk kegunaan isi rumah.

“Jumlah kosnya adalah dalam lingkungan RM 500 juta sehingga RM 750 juta berbanding RM 3 hingga 5 bilion untuk membina Langat 2,” kata Abdul Khalid dalam satu temuramah eksklusif bersama The Malaysian Insider minggu lalu.

Beliau menjelaskan bahawa teknologi syarikat Kanada terlibat mengambil air dari beberapa loji rawatan dan merawat mereka secara berasingan untuk menghasilkan satu bilion liter air setiap hari, bukannya melakukan semua kerja-kerja dari satu loji utama, seperti Langat 2.

“Tetapi anda mempunyai beberapa loji rawatan supaya anda menambah 50 juta liter sehari dan lagi 3 juta dari tempat lain, 100 juta dan semua itu anda tambahkan, anda akan mendapat 1 bilion liter sehari.

“Jadi, kesimpulannya ialah, kita boleh mempunyai sumber air yang lebih murah pada harga yang sangat-sangat rendah,” katanya.

Perebutan untuk mengawal bekalan air terawat di negeri termaju dalam negara ini telah menjadi isu utama menjelang pilihan raya umum (PRU) yang akan diadakan tidak lama lagi disebabkan selepas pengedar air tunggal di negeri ini, Syarikat Bekalan udara Selangor (Syabas), membangkitkan penggera awal tahun ini tentang krisis air yang mungkin berlaku dalam masa terdekat kerana tidak mempunyai rizab di loji rawatan air negeri.

Kerajaan negeri Pakatan Rakyat (PR) itu dengan sabar menentang projek kerajaan persekutuan Barisan Nasional (BN), dengan mengatakan kos tinggi yang terlibat akan memaksa mereka untuk meningkatkan tarif untuk air dan menyebabkan mereka terpaksa mungkir janji untuk menyediakan harga murah, satu dasar yang diperkenalkan selepas memenangi kuasa dalam PRU 2008.

“Ia akan menelan belanja sekurang-kurangnya RM3 bilion kepada RM5 bilion hanya untuk membina Langat 2, sebuah loji rawatan yang mampu menyimpan air dari Pahang dan untuk merawat sebelum ia diedarkan, tanpa mengambil kira kos menggali terowong dan semua itu,”kata Abdul Khalid.

Walaupun begitu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dilaporkan mencadangkan bahawa kerajaan persekutuan boleh meneruskan projek Langat 2 tanpa mendapat persetujuan kerajaan negeri terlebih dahulu.

Muhyiddin, yang telah telah ditugaskan untuk mempengerusikan satu panel persekutuan untuk menyelesaikan isu air berkata beliau telah meminta Pejabat Peguam Negara sama ada yang Kod Tanah Negara atau yang Akta Tanah Perolehan akan membenarkan satu projek disifatkan mempunyai kepentingan nasional dibina, tanpa kelulusan negeri dan tidak menjejaskan apa-apa terhadap Putrajaya.

“Pejabat Peguam Negara masih belum memberikan maklum balas, rundingan dengan kerajaan negeri berterusan dalam usaha untuk mendapatkan mereka mengeluarkan suatu perintah pembangunan untuk pembinaan Langat 2,” katanya kepada pemberita hujung minggu lalu.


 

Langat 2 dikatakan akan mempunyai kapasiti 1,130 juta liter sehari (MLD) dapat diteruskan untuk membekalkan air kepada penduduk di Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Abdul Khalid yakin rakyat Selangor bersamanya berbanding dengan syarikat konsesi yang hanya mahu menaikkan harga air demi menjana keutungan besar.

“Rakyat Selangor sudah memahaminya (isu air). Mereka tahu bahawa, jika bersama dengan syarikat konsesi, mereka perlu membayar harga yang sangat tinggi.

“Kedua, halangan terbesar saya adalah, untuk menjelaskan kepada orang daripada kerajaan pusat yang tidak memahami isu ini.

“Kerana kebanyakan orang-orang ini, tidak terlibat dalam penyediaan Akta Air (Wasiah). Menteri yang paling penting pada masa itu ialah Tun Dr Lim Keng Yeik. Tetapi beliau telah bersara.

“Itulah sebabnya hanya segelintir orang boleh memahami dan yang tahu takut untuk menjelaskan kepada menteri kerana mereka tidak berani mengatakan kepada menteri anda tidak faham dan anda salah.

Perlawanan panjang dan tuding-menuding jari antara PR dan Barisan Nasional (BN) dalam rangka untuk mengawal sumber air di Selangor, negeri terkaya di Malaysia telah membuka mata ramai pihak tentang berapa banyak jumlah wang yang bakal dipertaruhkan dan berpotensi menjadi satu lagi contoh kegagalan projek penswastaan era Mahathir.

Krisis ini juga boleh mempengaruhi undi dalam pilihan raya akan datang di Selangor dan Kuala Lumpur, bergantung kepada siapa yang bakal disalahkan sekiranya bekalan air mereka terputus. PR sekarang ini memerintah Selangor dan memenangi 10 daripada 11 kerusi di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Puncak Niaga yang mengoperasikan majoriti loji rawatan air Selangor, 29 daripada 34-40 peratus daripada sahamnya dipegang oleh Tan Sri Rozali Ismail, yang pernah menjadi bendahari Umno Selangor dan orang ke 31 terkaya di Malaysia menurut Forbes.

Sementara Puncak Niaga memegang 70 peratus daripada saham SYABAS yang mana kerajaan negeri hanya memiliki 30 peratus saham menyebabkan pemimpin Umno itu berkuasa terhadap rawatan air dan distribusi air di negeri yang dikuasai PR itu.

Puncak Niaga dan Syabas juga dilaporkan meminta wang lebih dari kerajaan negeri, menolak dua tawaran dari kerajaan negeri kerana dikatakan terlalu rendah, termasuk tawaran untuk membeli dua syarikat dengan harga RM9.2 bilion termasuk dua lagi pemegang konsesi Splash dan Konsortium Abbas walaupun Splash dan Konsortium Abbas menerima tawaran tersebut.

Kira-kira 30 peratus daripada air yang dirawat di Selangor adalah sia-sia atau non-revenue water (NRW) dimana kerajaan negeri Selangor telah digunakan sebagai alasan menghalang Syabas dan menafikan hak mereka untuk menaikkan tarif yang kononnya kos akan tetapi merupakan hasil pendapatan berjuta-juta ringgit.- malaysian insider

Langat 2 may go ahead without Selangor approval: Muhyiddin

Selangor says has cheaper water treatment option...

Selangor has a cheaper water treatment option without the need to raise tariffs to foot the construction of Langat 2, a new treatment plant proposed by Putrajaya to cope with a forecasted supply shortage, says Tan Sri Khalid Ibrahim.

The Selangor mentri besar claims to have found a viable alternative method from a Canadian company that utilises membrane technology to extract fresh water from existing plants and turn them into water suitable for household use.

“The total cost will be in the vicinity of RM500 million to RM750 million compared to the RM3 billion to RM5 billion to build Langat 2,” Khalid told The Malaysian Insider in an exclusive interview.

He explained that the Canadian company’s technology involved taking water from several treatment plants and treating them separately to produce one billion litres of water daily, instead of doing all the work from one main plant, which was the purpose of Langat 2.

“But you have several plants so you can add 50 litres a day and three million more from elsewhere and you add that all, you get one billion litres a day.

“In short, we will have cheaper water resources at very, very low prices,” he said, adding that through this new method the government will not have to raise tariffs to produce treated water.

The tussle for control of treated water supply in the country’s most developed state has become major election fodder in the run-up to national polls due soon after the state’s sole water distributor, Syarikat Bekalan Air Selangor (Syabas), raised an alarm earlier this year of a possible crisis in the near future due to the near zero reserves at the state’s water treatment plants.

The Pakatan Rakyat (PR) state government has steadfastly opposed the Barisan Nasional (BN) federal government’s Langat 2 project, citing the high costs involved that would force the state to increase the tariffs for water and renege on its pledge to provide the utility cheaply, a policy PR had introduced after winning power in Election 2008.

“It will cost at least RM3 billion to RM5 billion just to build Langat 2, a treatment plant capable of storing water from Pahang and to treat it before it is distributed, without taking into account the cost of digging the tunnel and all that,” Khalid said.

Despite this, Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin has reportedly suggested that the federal government may go ahead with building Langat 2 without first getting the agreement of the state government.

Muhyiddin, who has been tasked with chairing a federal panel to resolve the water issue, said he has asked the Attorney-General’s Chambers to see whether the National Land Code or the Land Acquisition Act will allow a project deemed to have national importance to be built, enabling the federal government to circumnavigate the state without causing any detriment to Putrajaya.

“The Attorney-General’s Chambers has yet to respond, negotiations with the state government are continuing in efforts to get them to issue a development order for the construction of Langat 2,” the country’s No. 2 told reporters over the weekend.

Langat 2, which is part of the RM8.9 billion Pahang-Selangor Raw Water Transfer project, would be able to bring in 1,130 million litres a day with which to supply residents in Selangor and the two federal territories of Kuala Lumpur and Putrajaya.

Khalid, however, is confident that Selangor voters will support the state rather than back a concession company interested only in raising tariffs for high profit.

“The people of Selangor understand. They know that with the concession company they will have to pay high prices.

“Secondly, my biggest obstacle is to explain to people from the federal government who do not understand this issue.

“Because most of these people were not involved in drafting the Water Act. The most important minister at that time was Tun Dr Lim Keng Yaik. But he has retired,” Khalid said.

“That’s why only a few can understand and they are afraid to explain to their minister because they are scared of telling the minister ‘you do not understand and you are wrong’,” he said.

 

The protracted battle for control of water resources in the country’s richest state of Selangor has thrown a spotlight on how much money is at stake in the strategic industry and is potentially another example of Mahathir-era privatisation gone wrong.

It could also tilt the balance in the battle for both Selangor and Kuala Lumpur depending on who voters ultimately blame for any cuts in their water supply. PR parties rule Selangor and control 10 out of 11 parliamentary seats in the Federal Territory.

Puncak Niaga, which operates the vast majority of Selangor’s water treatment plants — 29 out of 34 — is about 40 per cent owned by Tan Sri Rozali Ismail, who is Selangor Umno treasurer and Malaysia’s 31st richest man according to Forbes.

It owns 70 per cent of Syabas, with the Selangor government holding the remaining 30 per cent, giving the Umno leader significant control over the treatment and distribution of water in the state.

Puncak Niaga and Syabas have also reportedly held out for more money from Selangor, rejecting two offers from the state as too low, including a RM9.2 billion offer to buy out the two companies as well as two other concessionaires, Splash and Konsortium Abbas, despite the latter accepting the offer.

About 30 per cent of treated water in Selangor is wasted or NRW (non-revenue water) which the Selangor government has used as leverage over Syabas to deny the company the right to raise tariffs that purportedly cost the latter hundreds of millions of ringgit in revenue.- malaysian insider

Muhyiddin: Langat 2 mungkin diteruskan tanpa persetujuan Selangor
cheers.

No comments: