07 January 2014

Anak Mahathir kata Perkasa penuh dengan sampah...


Datin Paduka Marina Mahathir tidak mahu diseret untuk bergaduh dengan kumpulan NGO hak Melayu Perkasa, yang menuduhnya cuba mencari publisiti murahan dengan menyokong penganut2 Kristian dalam isu kontroversi Allah.

Marina, yang merupakan anak perempuan penaung Perkasa Tun Dr Mahathir Mohamad, enggan mengulas apabila dia ditanya mengenai kritikan Perkasa terhadapnya.

"Saya tidak mahu mengulas mengenai Perkasa. Semua yang mereka cakap itu adalah sampah semata2," katanya selepas menghadiri mesyuarat Majlis Perundingan Perpaduan Negara yang pertama di Kuala Lumpur hari ini.

Marina telah hadir bersama2 dengan sekumpulan ahli2 NGO berada di Gereja Our Lady of Lourdes di Klang pagi semalam.

Marina, disertai dengan NGO Sisters in Islam dan beberapa kumpulan lain , berada di gereja untuk menunjukkan sokongan terhadap ancaman oleh kumpulan2 NGO Islam yang telah berkata mereka akan mengadakan bantahan di luar gereja tersebut.
Walaupun Marina dipuji atas pendiriannya kerana membela hak agama minoriti, ketua pemuda Perkasa,Irwan Fahmi Ideris telah mengecam Marina sambil mengatakan bahawa Marina sepatutnya berdiri bersama2 umat Islam.

" Sebagai seorang Muslim, dia patut bersama dengan kita untuk mempertahankan perkataan Allah supaya ia tidak digunakan oleh orang-orang Kristian ," beliau dipetik sebagai berkata.

Perkasa juga mempersoalkan sama ada Marina bersetuju dengan penggunaan kalimah Allah oleh orang Kristian.

" Sebagai seorang Muslim dan anak seorang bekas Perdana Menteri yang telah memperjuangkan Islam dan mempertahankan Melayu, tindakan Marina telah menimbulkan banyak persoalan yang menjadi tanda tanya oleh rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam.

"Di mana imannya dan adakah dia bersetuju bahawa kalimah Allah boleh digunakan oleh orang bukan Islam ? Kami amat mengutuk tindakannya, "katanya , sambil menambah bahawa dia sedang mencari "publisiti murahan ".

Irwan Fahmi Ideris telah mengkritik lagi aktivis sosial tersebut, dengan mengatakan bahawa Marina menyokong kepercayaan yang tidak Islamik, seperti memperjuangkan hak-hak lesbian,gay, biseksual serta LGBT dan dikaitkannya rapat dengan kumpulan Sisters in Islam,NGO yang menyokong hak sama rata untuk wanita,hak asasi manusia dan keadilan.- tMi
   

Perkasa full of rubbish, says Marina Mahathir on group’s criticism of her...

Datin Paduka Marina Mahathir will not be dragged into a fight with Malay rights group Perkasa, who had accused her of seeking cheap publicity by supporting the Christians in the Allah controversy.

Marina, who is the daughter of Perkasa patron Tun Dr Mahathir Mohamad, had refused to comment when she was asked about Perkasa's criticisms against her.

"I don't want to comment about Perkasa. They talk so much rubbish," she said after attending the first National Unity Consultative Council meeting in Kuala Lumpur today.

 Bearing flowers, Marina had turned up with a group of people at Our Lady of Lourdes Church in Klang yesterday morning as Catholics turned up for Sunday mass.

After the service ended, she handed the flowers to parish priest, Reverend Father Michael Chua, with worshippers cheering and applauding the act.

Marina, accompanied by Sisters in Islam and several other groups, was at the church to show support against threats by Muslim groups who had said they would hold a protest outside the house of worship.
While Marina was lauded for standing up for the minority religion, Perkasa Youth chief Irwan Fahmi Ideris had hit out at her, saying that she should have instead stood by the Muslims.

“As a Muslim, she should be with us to defend the word Allah so that it is not used by the Christians,” he was quoted as saying.

Perkasa also questioned Marina whether she agreed with the use of the word Allah by Christians.

“As a Muslim and daughter of a former prime minister who had championed Islam and defended the Malays, her actions had resulted in numerous questions being asked by Malaysians, especially the Muslims.

“Where is her faith and does she agree that the word Allah can be used by non-Muslims? We strongly condemn her actions,” he said, adding that she was looking for "cheap publicity".

He had further criticised the social activist, saying that she supported beliefs that are un-Islamic, such as fighting for the rights of lesbians, gays, bisexuals and transgenders (LGBT) and being closely associated with Islamic group Sisters in Islam, a non-governmental organisation that advocates equal rights for women, human rights and justice. - tMi


Menteri UMNO bakal kata, "Jangan beli buah oren,beli buah jambu tempatan"...


Are they 'Traitors/Enemies of the State' too...


cheers.

No comments: